32. vasárnap

+ EVANGÉLIUM Szent Máté könyvéből

Abban az időben Jézus a következő példabeszédet mondta tanítványainak:

    A mennyek országa olyan, mint az a tíz szűz, akik vették lámpáikat, és kimentek a vőlegény elé. Öten közülük balgák voltak, öten pedig okosak. A balgák fogták a lámpásukat, de olajat nem vittek magukkal; az okosak azonban korsóikban olajat is vittek lámpásaikhoz. Késett a vőlegény, s ők mind elálmosodtak és elaludtak. Az éjszaka közepén egyszerre kiáltás hangzott: ,,Íme, a vőlegény! Menjetek eléje!” Erre a szüzek mindnyájan fölébredtek, és felszították lámpásaikat. A balgák kérték az okosakat: ,,Adjatok az olajotokból, mert lámpásaink kialvóban vannak!” Az okosak ezt válaszolták: ,,Nem lehet, nehogy nekünk is, nektek is kevés legyen. Inkább menjetek el a kereskedőkhöz, és vegyetek magatoknak!” Míg azok vásárolni mentek, megérkezett a vőlegény, és akik készen voltak, bementek vele a menyegzőre; az ajtó pedig bezárult. Később megérkezett a többi szűz is. Így szóltak: ,,Uram, uram! Nyiss ajtót nekünk!” De ő így válaszolt: ,,Bizony mondom nektek, nem ismerlek titeket!”

Virrasszatok tehát, mert nem ismeritek sem a napot, sem az órát!

    Ezek az evangélium igéi.

„Mennyek országa hasonlít a tíz szűzhöz…”

A példázatok sajátosságai közé tartozik, hogy a szereplők rejtve vannak, álruhába jelennek meg. A vőlegény rendkívüli személyiség, ritkán jelenik meg és szokatlan időben, meglepő módon érkezik. Amikor pedig megérkezett kapusként lép föl a későkkel szemben, és ahelyett, hogy örülne, hogy találkozik velük, elutasítja őket.

A vőlegény tehát bírói szerepet vesz magára, nem nehéz ilyen viselkedés láttán a lelkeknek Krisztussal való találkozására gondolni, amikor ezt a történetet értelmezzük.

A szüzek egyetlen személyt képviselnek a menyasszonyt, a vőlegény ugyan bírói szerepben érkezik, de mégsem ítéletet akar tartani, hanem lakodalmat. Vagyis nem ítéletre akarnak elé lépni az elkésett szüzek, hanem részt akarnak venni egy örömteli lakodalomban. Igaz ez a későknek nem lehetséges.

Aki ezt a nagy találkozást lekési, az nem vehet benne részt. A találkozás időpontja bizonytalan, elhúzódik. A várakozókat elnyomja az állom, vagyis a bibliai elképzelés szerint elfáradnak a várakozásban.

Mitől okosak a szüzek, és mitől balgák? Az okosak visznek tartalék olajat. Ezt csak azok tehetik meg, akiknek nem kell takarékoskodni. Még álmukban is éghet lámpásuk, vagyis mindig megőrzik lelkükben az éberséget, hogy találkozzanak a Vőlegénnyel.

Az ősegyházban makacsul tartotta magát a hit, Jézus hamarosan visszajön és ítéletet tart. Ez problémát jelentett a Tesszalonikai egyház képviselőinek. Úgy gondolták, hogy az ő életükben még eljön Jézus. Úgy tűnik ez a példázat a hosszas várakozásra készítette fel Jézus tanítványait és az evangélium olvasóit. Talán ezért is maradt meg az evangéliumban, mert Jézus második eljövetelét egyesek a maguk generációjának idejére gondolták. Jézus és az evangélista igyekszik felkészíteni Krisztus követőinek második generációját arra, hogy a vég nem olyan közel van, mint első lelkesedésük idején gondolták, mégis úgy készüljenek erre az életre, mintha azonnal itt lenne.

Isten népe virrasztó közösség. Ezt pedig, nem mindig könnyű megmagyarázni. A kis gyerek rövid ideig tud várni az ajándékra, és emiatt jól viselkedik. A felnőtt azonban reális esélyeket fontolgat. Megéri-e a befektetés jónak lenni, és az ítéletet elkerülni. Jézus azonban másként fogalmazza meg a végső napot, mint korábban a próféták tették. Korábban ugyanis sötét és haragvó napnak írták le az ítéletet, a világ végét, a személy Isten előtti végleges megítélését. Jézus másnak írja le. Egy új világ a mennyei lakoma, a mennyország kezdete az ítélet. És a megítélés mindössze abból áll, hogy képesek vagyunk-e részt venni ebben a boldogságban vagy sem.

A példázatos történet kérdést intéz hozzánk, a várakozókhoz. Hogyan állunk legszebb vágyainkkal? A hitünk éber hit, vagy csak álmatag várakozás, tudomásul vétele az életnek, az értékek devalválódásának. Avagy még most is életünk második, vagy harmadik fordulóján, hiszünk a tisztább életben, aktív tevékeny vágyódással dolgozunk azon, hogy magunk körül az életet egyre szebbé, igazságosabbá és Isten szeretőbbé tegyük.

A történetben két csapat van, az okosaké és a balgáké, a kérdés a tetteink, vagy a fásultságunk melyik csoportba sorol bennünket?

Dr. Benyik György