Boldog IV. Károly király – október 21.

Ausztriai Károly osztrák császár és magyar apostoli király 1887. augusztus 17-én született Persenbeuban. Édesapja az osztrák Habsburg-Lotaringiai dinasztiából származó Ottó főherceg, édesanyja Mária Jozefa szász főhercegnő volt.

Károly még nem volt még 16 éves, amikor kinevezték az I. ulánusezred hadnagyává. Ettől a pillanattól kezdve büszkén viselte katonai egyenruháját mint a hazáért, a birodalomért végzett szolgálat jelképét.

1911. október 21-én Schwarzau várában feleségül vette Bourbon Zita hercegnőt, az utolsó pármai herceg, Róbert leányát. Házasságukból nyolc gyermek született.

Amikor 1914-ben nagybátyját, Ferenc Ferdinánd főherceget Szarajevóban meggyilkolták, Károly főherceg lett a trónörökös.

Ferenc József császár 1916. november 21-én bekövetkezett halála az I. világháború alatt érte a 29 esztendős fiatal Károlyt, akinek át kellett vennie az uralkodás súlyos terhét.

Ő volt az egyedüli a háborús hatalmak államfői közül, aki teljes mértékben követte XV. Benedek pápa béketörekvéseit, azonban békevágya nem talált meghallgatásra.

1919-ig családjával a Bécs melletti Eckartsau várában élt szerény körülmények között, szigorú őrizet alatt, ahol szinte fogolyként kezelték. Őt azonban örömmel töltötte el, hogy sok időt tölthet feleségével és gyermekeivel.
Azt követően, hogy kétszer megpróbálta visszaállítani Magyarországon a királyságot, valamint Horthy Miklós admirális árulása után Károly királyt fogolynak nyilvánították, és feleségével együtt száműzték Madeira szigetére, Funchalba.

A nyirkos, hideg lakhely következtében Károly király gyógyíthatatlan tüdőgyulladást kapott, és 1922. április 1-jén elhunyt. Földi maradványait a Nossa Senhora do Monte (Hegyi Miasszonyunk)-szentélyben helyezték végső nyugalomra.

Szent II. János Pál pápa 2004. október 3-án avatta boldoggá az utolsó apostoli magyar királyt. Liturgikus emléknapját október 21-re helyezte – nem halálának, hanem házasságkötésének évfordulójára. Ezzel is a példás házaséletére irányítva a figyelmet, valamint arra, hogy a házasság a szentté válás egyik kitüntetett útja.

Istenünk, aki Boldog Károlyt viszontagságos úton a földi királyságból a Te országodba vezetted, és mennyei koronával jutalmaztad, az ő közbenjárására add meg nekünk, hogy Szent Fiadat és testvéreinket szolgálva mi is eljussunk az örök életre. A mi Urunk Jézus Krisztus által. Ámen.

Forrás:
https://www.magyarkurir.hu/hirek/boldog-iv-karoly-eletrajza
https://www.magyarkurir.hu/hirek/boldog-iv-karoly-kiraly