Magyar szentek és boldogok – november 13.

A mai napon azokra a szentekre emlékezünk, akik itt éltek magyar földön, akár a honfoglalás elöt, akár utána. Névtelen magyar szentek ők, egyháziak és világiak, férfiak és nők, akik hősies fokon gyakorolták a keresztény erényeket.

Vannak köztük olyanok, akiket népi kegyelet és emberemlékezetet meghaladó kultusz övez, de köztük vannak a hétköznapok ismeretlen hősei és szentjei, a mindennapok vértanúi és Istenbe temetkezett misztikusai is. Magyar földből sarjadtak és így különösen is számíthatunk testvéri segítségükre Isten színe előtt.

Forrás: zsolozsma