November 1. Mindenszentek napja

Mindenszentek az üdvözült lelkek emléknapja, egyháztanilag a megdicsőült Egyház ünnepe. Ezen a napon ünnepeljük az összes szentet, akikről sokaságuk miatt a kalendárium külön, név szerint nem emlékezhet meg.

Fra Angelico: Mindenszentek

Keleten a vértanúkról megemlékezve már 380-ban megülték ezt az ünnepet. A nyugati Egyház liturgiájába IV. Bonifác pápának köszönhetően került be, aki – miután megkapta a pogány istenek tiszteletére épült római Pantheont – 609. május 13-án Mária és az összes vértanúk tiszteletére szentelte fel.

A megemlékezés napjaként 741-ben, III. Gergely pápa idején jelent meg először. Jámbor Lajos, frank császár 835-ben IV. Gergely pápa engedélyével már hivatalosan is elismerte az új ünnepet. A hagyomány szerint IV. Gergely pápa tette egyetemes ünneppé november 1-jét.

„Mindenható örök Isten, ki megadtad nekünk, hogy egy napon ünnepelhessük minden szented dicsőségét, arra kérünk, hogy sokszoros közbenjárásukra bőven áraszd reánk irgalmasságodat” – hangzik fel az ünnepi mise könyörgése mindenszentekkor. E szavakkal a már mennybe jutott, üdvözült hívek közösségének a közbenjárását kéri a földön élő lelkeket egybefogó Egyház.

Forrás:
https://www.magyarkurir.hu/hirek/mindenszentek-unnepe
http://lexikon.katolikus.hu/M/Mindenszentek%20%C3%BCnnepe.html